Wie zoeken wij?

Vrijwilligers op allerlei terrein!

 

VOORZITTER: LUISTERAAR, VOORUITDENKER, BESLISSER met goede communicatieve eigenschappen

Leiding geven aan de vergaderingen en aansturen wie wat doet. Contacten met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het pand en andere bijkomende zaken. Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen.

SECRETARIS: REGELAAR, VERBINDER met digitale skills, empatisch en gastvrij

Persoon die de mail in de gaten houdt en beantwoordt. Het gaat om allerlei informatie, van facturen, contact met bestaande huurders tot nieuwe aanvragen voor zaalhuur. Het beheer van de agenda is ook een taak voor de secretaris, op basis daarvan worden er per kwartaal facturen verstuurd. Eén keer per week de mail checken en actie daarop ondernemen.

PENNINGMEESTER: STEUNPILAAR met administratieve en financiële handigheid

De aanvraag van de jaarlijkse subsidie en de begroting dienen rond augustus/september bij de gemeente worden ingediend en vóór 1 april van het daarop komende jaar moet de subsidieverantwoording naar de gemeente worden verstuurd. Factureren van de zaalhuur en consumpties (1e per kwartaal). De facturen welke niet automatisch worden afgeschreven dienen betaald te worden. In samenwerking met de administratief medewerker wordt het kasgeld bijgehouden  (steeds minder contant, het meeste wordt per pin betaald) en worden de uitgaven en inkomsten in het administratie systeem gezet.

ALGEMEEN (BAR)VRIJWILLIGER: GANGMAKER, actief, creatief en gastvrij

Allerlei voorkomende zaken, contacten met gebruikers, bestellingen voor de schoonmaak, barvrijwilligers voor één keer per maand bij de Bingo, Darts of klassenfeest.

TECHNISCH MEDEWERKER: DOENER, creatief maker

Allerlei voorkomende klusjes binnen het buurthuis, van lampen vervangen tot een kleine reparatie uitvoeren.